Kategorie: Übersetzung – Tschechisch

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Abriebfestigkeit Odolnost proti otěru Abschnittskanal Odpadní kanál Absorber Pohlcovač Absorption Pohlcení Absorptionsmittel Prostředek k pohlcování Absperrventil für  Manometerleitung Uzávěrový ventil vedení k manometru Abstoßungsfähigkeit Schopnost zbavovat se Abstoßungsfähigkeit gegen Flüssigkeiten Schopnost zbavovat se tekutin Abzweigstelle einer Leinensicherung Systém orientace pomocí lan Adaptation Adaptace Adapter Adaptér Adsorption Adsorpce Adsorptionsmittel Adsorpční prostředek aerob Aerobní aerob-anaerobe …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch Bakterien Baktrie BAND BAND Bänderung Poutání Barcode Čárový kód Barterlass Zákaz nošení vousů Bauartkennzeichnung, typidentische Kennzeichnung Označení stavební konstrukce, typové označení Baugruppe Montážní celek Baumtechnik Orientační technika ve velkých prostorách za pomoci lan Baumusterprüfung Zkouška prototypu Bazillen Bacily Beanspruchung Pnutí Beatmungs- und Inhalationsgeräte Dýchací a inhalační přístroje Bedienungsanleitung Návod k použití befähigte Person …

Mai 8, 2020

Weiter

Übersetzung - Tschechisch

Deutsch Tschechisch CE-Kennzeichnung CE-Označení CFK Zkr. pro kompozit z uhlíkových vláken Chemikalienschutz Protichemická ochrana Chemikalienschutzanzug Protichemický ochranný oblek Chemikalienschutzanzug -Hauptteile Protichemický ochranný oblek – Hlavní části Chemikalienschutzanzug -Materialien Protichemický ochranný oblek – Materiály Chemikalienschutzanzug -Prüfchemikalien Protichemický ochranný oblek – Zkušební chemikálie Chemikalienschutzanzug -Prüfkriterien Protichemický ochranný oblek – Zkušební kritéria Chemikalienschutzanzug -Prüfung Protichemický ochranný oblek – …

Mai 8, 2020

Weiter

Zurück zur Übersicht: Sonstiges - Übersetzungen