Tschechisch Z

DeutschTschechisch
Zeit-Druck-Tabelle Tabulka času a tlaku
ZentralgewindeanschlussCentrální závitová přípojka
Zentralstelle der Länder für SicherheitCentrála zemí pro bezpečnost
Zersetzungsprodukte (Pyrolyse)Produkty rozkladu (pyrolýza)
ZertifizierungCertifikace
ZivilschutzCivilní ohrana
ZugfestigkeitPevnost v tahu
ZulassungSchválení
ZulassungsnummerSchvalovací číslo
ZuständigkeitOprávněnost
ZweiwegatmungDvoucestné dýchání
Zubehör (an PSA)Příslušenství (v OOP)