Tschechisch R

DeutschTschechisch
radioaktive StoffeRadioaktivní látky
RauchKouř
RauchdurchzündungsanlageSimulátor náhlého vzplanutí
ReaktionswärmeReakční teplo
Rechte-Hand-SuchePravidlo pravé ruky
RegeleinrichtungRegulátor
RegelventilRegulační ventil
RegenerationsgerätRegenerační obvod synchronizačních signálů
Regenerationsgerät – Chemikalsauerstoffschutzgerät KO2 KaRegenerační obvod synchronizačních signálů – ochranný přístroj s chemickým kyslíkem KO2 Ka
Regenerationsgerät – Chemikalsauerstoffschutzgerät NaClO3Regenerační obvod synchronizačních signálů – ochranný přístroj s chemickým kyslíkem NaClO3
Regenerationsgerät – chemisch gebundener SauerstoffRegenerační obvod synchronizačních signálů – chemicky vázaný kyslík
Regenerationsgerät – mit Drucksauerstoff für Arbeit und Rettung  Regenerační obvod synchronizačních signálů – stlačený kyslík pro práci a záchranu
Regenerationsgerät – Kurzzeit-DrucksauerstoffgerätRegenerační obvod synchronizačních signálů – přístroj se stlačeným kyslíkem ke krátkodobému použití
Regenerationsgerät – RegenerationspatroneRegenerační obvod synchronizačních signálů – náhradní patrona
Registrierung im AtemschutzeinsatzRegistrace při zásahu s použitím dýchacího přístroje
ReichweitenüberwachungDosahový dozor
ReinigungsmittelČistící prostředek
ReißkraftTrhací síla
relative LuftfeuchtigkeitRelativní vlhkost vzduchu
Reißverschluss – gasdichtZip – plynonepropustný
RepeaterRegenerační zesilovač
Reserve-PressluftatmerZáložní dýchací přístroj
respiratorischer QuotientDýchací podíl
RestdruckZbylý tlak
RestdruckwarnerVarovný signál
ResteinsatzzeitZbývající čas zásahu
RettenZachraňovat
RettungZáchrana
Rettungsgerät Záchranný přístroj
Rettungs-PressluftatmerZáchranný dýchací přístroj
RettungsketteZáchranný řetězec
RettungsmuldeZáchranná kotlina
RettungstruppZáchranné mužstvo
RettungswindelZáchranná plena
RisikoanalyseRozbor rizika
RisikoRiziko
RisikobewertungZhodnocení rizika
RisikoberechnungVýpočet rizika
rote BlutkörperchenČervená krevní tělíska
RotationsgebläseRotační dmýchadlo
RückentrageplatteTransportní podložka
RückwegCesta zpátky
RückzugsbedingungenPodmínky zpětné vazby
RückzugsdruckZpětný tlak
RückzugsignalSignál zpětné vazby
RückzugszeitČas zpětné vazby
RückwegsicherungZajištění zpáteční cesty
RütteltestTest vibrace